Vilslev Vandværk

Bestyrelse:

  • Formand: Jane Andersen – Darumvej 22 – Telefon: 2571-1937
  • Næstformand: Thomas Lund – Bjergvej 22 – Telefon: 2059-0197
  • Teknisk rådgiver: Ejnar Nielsen – Vilslevvej 42 – Telefon: 7543-1550
  • Peter Lauridsen – Møgelhøjvej 7 – Telefon: 7543-1549
  • Glenn Sejerup – Sønderbyvej 5 – Telefon 2483-8460

E-post: vilslevvand@gmail.com

Kasserer:

Revisionscentret Ribe
v/Bjarne Barsballe
Industrivej 50
6760 Ribe
Telefon 7542-0955

Tilsynsførende:

Ejnar Nielsen – Vilslevvej 42 – Telefon: 7543-1550

Ejerskifte:

Ved ejerskifte kan målerstandsoplysning meddeles til Revisionscentret Ribe
samtidig med oplysninger om ny ejer.

Spørgsmål

Forbrugerne er altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt
der måtte være spørgsmål omkring vandforsyningen.

Regnskab:

Vandværkets regnskab bliver udleveret og gennemgået på generalforsamlingen. Regnskabet kan fås pr. post eller elektronisk. Ønsker du regnskabet, kan du ringe
til Jane Andersen eller sende en mail til til vandværket.

Yderligere information:

Læs om takster, gode råd og vandkvalitet her.