Vilslev Sognearkiv

Formål:

Vilslev Sognearkiv er en institution, hvis formål det er at indsamle og opbevare materiale der har, eller skønnes at få, historisk betydning for sognet

Historie:

Vilslev Sognearkiv blev startet i efteråret 1986 efter et møde i biblioteket, hvor en del af sognets beboere vedtog, at de skulle samles oplysninger, billede etc., der kan give vore efterkommere et klar billede af sognets liv og udvikling.

Opgave:

Det er arkivets opgave at stille materialet til rådighed for offentligheden, dog således at de til enhver tid gældende tilgængelighedsregler overholdes, samt ved sin virksomhed at fremme kendskabet til, og styrke interessen for, egnens historie.