Historien

Landsbyerne Vilslev og Jedsted har i umindelige tider dannet eet sogn, selv om de ligger i to landsdele, nemlig Sønderjylland (Slesvig) og Nørrejylland.

Imellem landsbyerne, ud til ådalen, ligger den 800 år gamle tufstenskirke. Den sydligste kirke i Nørrejylland.

Bønderne har levet af de frugtbare marskenge, som vest for landsbyerne strækker sig ud mod Vadehavet. Engene er nu opdyrkede og beskyttet mod havet af diget.

Ud over havet og engene præges området af Kongeåen, som roligt snor sig mellem engdrag, huse, gårde og lystfiskere.