Sognebladet for Vilslev og Jedsted

Bladet skal kunne læses online på www.kongeaadal.dk eller på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). På sigt kan bladet blive trykt i f.eks. 100 eksemplarer, så man kan hente et eksemplar i LokalBrugsen Kongeådal.

De lokale foreninger og næringsdrivende fra Vilslev og Jedsted skal stå bag bladet og bidrage til aktivitetskalenderen, der kan placeres såvel i bladet som online. Foreningerne kan dække bladets økonomi.

Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Madsen på OM@km.dk eller tlf. 7543 1059.

Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne:

  • januar – februar – marts (Deadline: 20. december)
  • april – maj – juni (Deadline: 20. marts)
  • juli – august – september (Deadline: 20. juni)
  • oktober – november – december (Deadline 20. september)

Hvorfor?

Hvorfor udgive et lokalblad med annoncer, billeder, beskrivelser samt artikler om nyt og gammelt i Vilslev og Jedsted?

I Hunderup-Sejstrup udgives LandsbyPosten, der beskriver områdets mange aktiviteter og tiltag. Siden december 2013 har jeg været medlem af redaktionen på LandsbyPosten, og har derved bevidnet, hvordan et sådan blad sammen med hjemmesider og facebook kan styrke lokalsamfundets fællesskab.

Formålet med Sognebladet er altså at styrke lokalsamfundets fællesskab.

Det gøres blandt andet ved at de forskellige foreninger oplyser både om de kommende og om de afholdte arrangementer, så vi alle kan se, hvad der sker omkring os. Vilslev og Jedsted er aktive områder – vi skal bare vise det!

Et blad løser dog ikke alle udfordringer, men med bladet kan vi forhåbentligt i højere grad blive bedre til at støtte op om hinandens arrangementer. Desuden kan nye borgere nemmere få indblik i områdets aktiviteter og finde oplysninger om vigtige kontakter.

Hvis det skal lykkes, skal foreningerne og andre interesserede løbende indsende artikler, annoncer, reklame, billeder, omtale med mere.

Med venlig hilsen
Ole Madsen